YÜKSEK FREKANS MOTORLARI
 
 
KULLANIM KILAVUZU
 
 
İÇİNDEKİLER
 
GİRİŞ

AREL Yüksek Frekans Motoru satın aldığınız için tesekkür ederiz. Bu kılavuz, AREL Yüksek Frekans Motoru kullanma ve bakım bilgilerini içerir.
- Bu kılavuzun basımı sırasındaki en son üretim bilgileri esas alınarak hazırlanmıs olup AREL ARÇAĞ ELK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. STİ, hiçbir uyarıda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altına girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüğü değisiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
- Bu kılavuzun hiçbir bölümü yazılı izin alınmadan yeniden basılamaz ve çoğaltılamaz.
- Motorunuzu yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.
- Kullanım kılavuzu Motorunuzun ayrılmaz bir parçası olarak düsünülmeli ve makinenin baska bir sahsa satılması halinde kılavuz makine ile birlikte verilmelidir.
- Motor sadece tasarım amacına ve etiket gücüne uygun kosullarda kullanılmalıdır.
- Yetkili servis dısında yapılan müdahalelerden doğacak hasar ve arızalar garanti kapsamı dısındadır.
- Motorun bakımı müsterinin sorumluluğu altındadır.
- Motorun onarımı için AREL servisleri yetkilidir. Eğer herhangi bir sorunla karsılasırsanız veya motorunuz hakkında sorularınız olursa, bir AREL servisine basvurunuz. AREL Yetkili Servislerini kılavuzunuzun arkasındaki listede bulabilirsiniz.

Makinenin Garanti Belgesi kullanım kılavuzunun arkasında bulunmaktadır. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dısı olarak değerlendirilecek ve ücreti karsılığı verilecektir.

14 Mart 2003 tarihinde yayımlanan “Sanayi Bakanlığı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” da tüketicinin tanımı asağıdaki sekilde yapılmıstır.

“Tüketici; bir mal veya hizmeti, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kisiyi” ifade eder.

UYARI
Eğer kılavuz içindeki talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara yol açılabilir, insan sağlığına ve çevreye zararlı olabilir.
DİKKAT
Motorunuzu teslim aldığınızda sağlam ve eksiksiz olup olmadığını kontrol edin. Kullanım Kılavuzunu dikkatle okumadan, bütün çalıstırma, kontrol islemlerini öğrenmeden ve elektrik tesisatının güvenli olduğundan emin olmadan motorunuzu çalıstırmayınız.
  NOT
Bu kılavuz yüksek frekans motorunun çalıstırılması ve bakımı ile ilgili faydalı bilgiler içerir. Anlayamadığınız bir sorunla karsılastığınız zaman bir AREL Yetkili Servisine danısın ve yardımını talep edin. Kullanım ömrü 5 yıldır.
   
 
GÜVENLiK
Asağıda sıralanan talimatlara uyulmaması, elektrik çarpmasına, yangına veya ciddi sakatlanmalara neden olabilir
1) İs mahalli:
 
  a) İs mahallinizi temiz tutun ve iyi bir sekilde aydınlatıldığından emin olun. Dağınık ve karanlık çalısma ortamları kazalara sebep olur.
b) Motorunuzu patlayıcı gaz ortamlarında (yanıcı sıvı, gaz, toz bulunan ortamlar gibi) çalıstırmayın. Motorlar çalısma esnasında yanıcı toz ve
gazları atesleyecek kıvılcımlar çıkartabilir.
c) Motorunuzu çalısırken çocukları ve seyircileri uzak tutun. Dikkatin baska yöne çekilmesi, motorun kontrolünün kaybedilmesine neden
olabilir
2) Elektrik güvenliği:
 
 

a) Elektrik motorunuzu güç etiketinde belirtilen gerilim ve frekansa bağlandığından emin olunuz. Aksi takdirde; motor bozulabilir ve elektrik
çarpma riski olusturur. Güç etiketi motorun üst yüzeyindedir.
b) Motorunuzun kablosunu kötü kullanmayın. Kabloyu atesten, yağdan, keskin kenarlar ve hareketli parçalardan uzak tutun. Hasar görmüs,
delinmis veya kırılmıs kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
c) Motorunuzu bağlayacağınız güç kaynağıyla motorunuz arasına emniyet için koruyucu sigorta yerlestiriniz.

3) Kisisel güvenlik:
 
  a. Motoru kullanacak olan kisilerin, yüksek frekans motorlarının çalıstırılması ve kullanılması konusunda eğitim almıs, tecrübe ve bilgi
sahibi kisiler olması gerekmektedir ve tüm güvenlik tedbirleri almalıdırlar. Bu özellikleri tasımayan kisilerin motorları kullanmaları kazalara sebep olabilir.
b. Motorunuzu kullanırken, dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyulu olun. Yorgunken, alkol veya ilaç etkisindeyken kullanmayın.
Motorun rotor miline bıçak, freze, testere vs. gibi kesici takımlar bağlandığında daha fazla dikkat göstermeli, elinizi motora yaklastırmamalısınız. Bir anlık dikkatsizlik ciddi kisisel yaralanmalarla sonuçlanabilir.
c. Motorunuzu monte ederken ve kullanırken koruyucu eldiven kullanın.
d. Motorunuz çalısırken gövdesinden uzun süre tutmanız sağlık problemleri olusturabilir.
4) Vibratörün kullanımı:
 
  a) Vibratörünüzü sadece betonların sıkıstırılmasında ve kullanım kılavuzunda belirtildiği sekilde kullanın.
b) Vibratörünüzü zorlamayın. Yaptığınız ise uygun vibratör kullanın. Doğru vibratörün kullanılması, isin daha iyi ve güvenli olarak, tasarımlandığı süratte yapılmasını sağlar.
c) Vibratörünüzü çalıstırmadan önce tüm parçalarının vidalarının iyice sıkılmıs olduğundan emin olun, kumanda, bağlantı kelepçeleri ve güvenlik donanımlarını kontrol ediniz.
d) Her kullanımdan önce vibratörünüzün kablosunda ve prizinde hasar kontrolü yapılmalıdır.
e) Açma kapatma anahtarı görevini yapmıyorsa, vibratörü kullanmayın. Açma kapama anahtarı ile kontrol edilemeyen vibratörler tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
f) Vibratörünüzün çalısmasını etkileyecek herhangi bir arıza tespit etmeniz durumunda vibratörünüzü çalıstırmayın ve bakımını yaptırın.
g) Vibratörünüz çalısırken uzun süre sabit nesnelere temas etmesini engelleyiniz. Vibratörünüz betonun içinde çalısacak sekilde tasarlandığından uzun süre havada çalıstırmayınız.
h) Beton kalıplarını, vibratörü kullanmadan önce kurallara uygun olarak emniyete almalısınız. Vibratör kullanılırken olusan titresim sağlam olmayan kalıbın zarar görmesine sebep olabilir.
i) Vibratörünüzü kullandıktan sonra beton içerisinde bırakmayınız.
j) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değisikliği yapmadan veya vibratörü depoya kaldırmadan önce, fisini güç kaynağından ayırın. Bu gibi koruyucu güvenlik tedbirleri, vibratörün kazaen çalısması riskini azaltır.
k) Kullanılmayan, bostaki vibratörleri, konuyla ilgili bilgisi olmayan, yabancı kisilerce kullanılmasına müsaade etmeyin. Vibratörler, acemi, gerekli eğitimi almamıs kisiler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabilir.
l) Vibratörünüzü iyi konumda tutun. Arızalı ise, vibratörünüzü kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kaza, iyi bakım yapılmamaktan kaynaklanır.
5) Motorun kullanımı ve bakımı:
 
  a) Motorunuzu sadece kullanım kılavuzunda belirtildiği sekilde kullanın.
b) Motorunuzu zorlamayın. Yaptığınız ise uygun motor kullanın. Doğru motor kullanılması, isin daha iyi ve güvenli olarak, tasarımlandığı süratte
yapılmasını sağlar.
c) Motorunuzu çalıstırmadan önce tüm parçalarının vidalarının iyice sıkılmıs olduğundan emin olun, tüm donanımlarını kontrol ediniz.
d) Her kullanımdan önce motorunuzda hasar kontrolü yapılmalıdır.
e) Motorunuzun çalısmasını etkileyecek herhangi bir arıza tespit etmeniz durumunda motorunuzu çalıstırmayın ve bakımını yaptırın.
f) Kullanılmayan, bostaki motorların, konuyla ilgili bilgisi olmayan, yabancı kisilerce kullanılmasına müsaade etmeyin. Motorlar, acemi, gerekli eğitimi almamıs kisiler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabilir.
g) Motorunuzu iyi konumda tutun. Motor uzun süreli depolanacaksa temiz, rutubetsiz ve titresimsiz yerde muhafaza edilmelidir. Uzun süre bekleyen motorlar isletmeye alınmadan önce sargı yalıtım dirençleri mutlaka ölçülmeli, direnç azalmıssa sargılar mutlaka kurutulmalıdır. Motor arızalı ise, kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kaza, iyi bakım yapılmamaktan kaynaklanır.
6)Bakım
 
  a) Motorunuzun bakımını, konuyla ilgili bilgi ve tecrübesi olan kalifiye tamirciye, orjinal yedek parçalar kullanarak, yaptırın. Bu sekilde bakım,
motorun güvenilirliğinin devam etmesini sağlar. Buna uyulmaması halinde her türlü garanti hakkı kaybolur.
b) Motorun elektrikli bölümleri ile yalnızca elektrik teknisyenleri ilgilenmelidir.
c) Motorun onarım veya bakımını yaptıktan sonra sökülen parçaları tekrar yerlerine takarak, vidaları iyice sıkınız.
d) Motorunuzu her kullanımdan sonra mutlaka temizleyiniz.
 
GENEL TANIMLAR
  Asenkron motorlar, endüstride en fazla kullanılan elektrik makineleridir. Çalısma ilkesi bakımından asenkron motorlara endüksiyon motorları da denir. Asenkron motorların çalısmaları sırasında elektrik arkı meydana gelmez. Asenkron motorlar endüstride en çok kullanılan motorlardır. Asenkron makineler endüstride genellikle motor olarak çalıstırılırlar. Asenkron makineleri senkron makinelerden ayıran en büyük özellik, dönme hızının sabit olmayısıdır. Bu hız motor olarak çalısmada senkron hızdan küçüktür. Makinenin asenkron olusu bu özelliğinden ileri gelmektedir
 
ROTOR VE STATOR TANIMLARI
  Asenkron motorlar genel olarak stator ve rotor olmak üzere iki kısımdan yapılmıslardır. Stator, asenkron motorun duran kısmidir. Rotor ise dönen kısmıdır. Asenkron motorun rotoru, kısa devreli rotor (sincap kafesli rotor) ve sargılı rotor (bilezikli rotor) olmak üzere iki çesittir. Asenkron motor, rotorun yapım biçimine göre bilezikli ve kafesli asenkron motor olarak tanımlanır. Asenkron motorun statoru; gövde, stator-sac paketleri ve stator sargılarından olusmustur. Rotoru bilezikli asenkron motorun rotoru stator içinde yataklanmıstır. Rotor mili üzerinde rotor sac paketi ve döner bilezikler bulunur. Rotor sac paketi üzerine açılmıs oluklara rotor sargıları dösenmistir. Hemen hemen bütün rotorlarda uç sargı (uç faz sargısı) bulunmaktadır. Bu sargılar genellikle yıldız; ender olarak üçgen bağlanırlar. Bazı durumlarda rotorlarda, çift sargıya da (çift faz sargısı)
rastlanmaktadır. Bu tur sargılar motor içinde V-devresi seklinde bağlanırlar. İster çift, ister uç sargılı olsun, sargı uçları rotor üzerinde bulunan döner bileziklere bağlanır. Döner bileziklerle, akim devresi arasındaki bağlantı kömür fırçalar yardımıyla sağlanır. Sincap kafesli asenkron motorun ise rotor sac paketi oluklarında sargılar yerine alüminyum yada bakırdan yuvarlak ve kanatçık seklinde çubuklar bulunur. Bu çubuklar her iki ucundan kısa devre bilezikleriyle elektriksel olarak kısa devre edilmistir. Sanayide ve diğer birçok alanda büyük çoğunlukla kullanılan kafesli tip yapımı en kolay, en dayanıklı, isletme güvenliği en yüksek, bakim gereksinimi en az ve en yaygın, elektrik motorudur. Normal kafesli asenkron motorun sakıncası kalkıs momentinin nispeten küçük, kalkıs akiminin büyük olmasıdır. Bu sakıncayı gideren akim yığılmalı asenkron motorlarda kafes yüksek çubuklu, çift çubuklu gibi özel biçimlerde yapılır. Çok küçük ve küçük güçlerde yapılan tek fazlı asenkron motorlar da genellikle kafes rotorludur.
 
ASENKRON MOTORLARIN ÇALISMA PRENSİPLERİ
  Asenkron motorun stator sargılarından gecen akim magnetik döner alan üretir. Bu döner alanın etkisi altında kalan rotor sargıları üzerinde alternatif gerilimler endüklenir. Rotor sargıları kısa devre edilmis ise, bu sargılar üzerinden gecen akımlar rotor döner alanını olusturur. Rotor döner alanı ile stator döner alanının karsılıklı etkimesi sonucu rotor dönmeye baslar. Bazı motorlarda stator içte, rotor dısta bulunur. Ancak dönen parça yine rotordur. Oto frenlerinin kontrol edildiği sistemlerde, bazı yürüyen merdivenlerde ve özel aspiratörlerde kullanılan bu tur motorlar yukarıda anlatılan asenkron motor prensibine göre çalısır. Rotordan beslemeli motorlarda, içte bulunan rotor döner bilezikler üzerinden akim sebekesine bağlanır. Buna karsın stator sargıları kısa devre edilmistir. Doğrudan doğruya akim sebekesinden beslenen rotor üzerinde bir döner alan olusur. Bu döner alan stator sargıları üzerinde endüksiyon nedeni ile bir akim ve bunun sonucu stator döner alanını ortaya çıkarır. Ancak bu kez rotor kendi döner alanının ters yönünde (lenz kuralı) döner.
 
SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTORLAR
  Sincap kafesli asenkron motorların statorlarında döner alan olusturan sargılar vardır. Rotor kısa devre çubuklarının olusturduğu hacim sincap kafesinkine benzediği için motora bu isim verilmistir. Normal çalısma sartlarında rotor çubuklarında endüklenen gerilim 10 V altındadır. Bu yüzden kısa devre çubukları rotor saç paketinden yalıtılmaz. Rotorda yalıtkan malzeme için yer kaplanmadığı için bu motorda birim hacme düsen güç bilezikli asenkron motorlardan daha fazladır. Sincap kafesli motorların ilk akim çekisi; anma akiminin 8-10 kati büyüklükte olmaktadır. Geçit momentini küçük tutmak amacı ile rotor çubukları yatık yada V basamakları halinde tertiplenirler. Bazı kafes rotorlu motorların rotorları ilk devre
bağlama anında yüksek bir etkin direnç ve motor yüksek devire geldikten sonra küçük bir etkin direnç gösterir. Bir tur kendinden yol verme dirençli olan bu rotorlarda ilk devre bağlama anında akim çekisi küçük ve ilk döndürme momenti büyük olmaktadır. Bunun sonucu motor daha yumusak yol alır. Motor yüksek devire ulastığında rotor direnci kendiliğinden küçülür ve yüklenmeler karsısında devir sayısı değisikliklerini büyük ölçüde önler. Bu tur otomatik direnç ayarlı bir rotor, deri etki prensibine göre çalısır. Ve bunlara bu nedenle deri etkili rotor da denir. Deri etkili
rotorların sac paketi üzerinde alt alta iki sincap kafesi bulunur. Alttaki kafes isletme kafesi; üstteki kafes yol verme kafesi olarak anılmaktadır. İlk devre bağlama anında hem isletme kafesinin, hem de yol verme kafesinin çubukları üzerinden alternatif akımlar geçer. Üzerinden akim geçiren çubuklar çevresinde magnetik alanlar olusur. Her bir çubuğun magnetik alanı hem kendisine hem de komsu çubuğa etkiyerek çubuk dirençlerinin yükselmesine neden olur (deri etkisi). İsletme kafesinin çubukları altta bulunduğundan, bunların alan çizgileri daha çok demir üzerinden geçmekte ve magnetik akının büyük olmasından dolayı dirençleri daha büyük olmaktadır. Rotor devir sayısı arttıkça, motor frekansı düser ve deri etkisi akim frekansı ile doğru orantılı olduğundan çubukların direnci küçülür. Deri etkili rotorların ilk döndürme momentleri büyük ve ilk adim çekisleri küçüktür. Bunların en büyük sakıncalı tarafı, oluk kesitlerinin, yani diğer bir deyisle hava aralıklarının oldukça büyük olmasıdır. Bu nedenle bunlarda akı kaçakları büyük, güç faktörü ve verimi küçük olmaktadır. Daha hafif ve ucuz olan kafes rotorlu motorlar çok az bir bakıma gereksinim duyarlar ve fırçaları olmadığından kıvılcım; yani parazit olusturmazlar. Bu üstünlüklerinden dolayı rotoru bilezikli motorlara yeğ tutulur. Sincap kafesli asenkron motorlardan, örneğin: is makinelerinde, kaldırma düzenlerinde ve tarım makinelerinde yararlanılmaktadır.
 
 
ASENKRON MOTORLARDA KAYMA
  Alternatif akim motorlarında moment, biri stator üzerinde, diğeri de rotor üzerinde olusan iki elektrik alanının etkilesimi sonucu ortaya çıkar. Sabit bir momentin üretilebilmesi için, bu iki alanının, motorun hava aralığında es zamanlı (senkronize) bir durumda olması gerekir ve üretilen momentin büyüklüğü aralarındaki faz farkı ile belirlenir. Dengeli uç fazlı bir sistemle beslenen uç fazlı bir sargı düzgün bir sekilde dönen bir alan meydana getirebilir. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan asenkron makinelerin çoğu bu nedenle uç fazlıdır. Asenkron motorlarda dönen stator alanı kısa devre edilmis rotor sargılarında, ikisi arasındaki bağıl hiza orantılı bir frekansta akımların endüklenmesine neden olur. Motor bilezikli türden ise rotor üzerindeki sargı, sincap kafesli ise kafes, uç fazlı bir sargıdan beklenilen bir sekilde, rotor alanı olarak adlandırılan bir ikinci alan olusturur.
Rotor alanıyla stator alanının hızlarının toplamının senkron hiza esit olması gerekir. Senkron hız ile rotor hızı arasındaki fark kayma olarak bilinir. Yani rotor hızının senkron hızına göre bağıl hızı bize kaymayı verir. Kayma S sembolü ile gösterilir.
 
TEKNİK ÖZELLİKLER
  Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren ve mobilya sanayi, ağaç isleme, reklamcılık gibi çesitli sektörlerde kullanılan özel amaçlı elektrik motorlarıdır. Yüksek frekanslı elektrik motorlarının tamamı trifaze asenkron motorlardır. 6 ayrı kategorideki motorların kendi arasında boy farkları ile farklı frekanslarda çalısma devirleri ve güçleri ortaya çıkmıstır. AREL’in 2000 yılında ürün yelpazesine eklediği ARFM serisi yüksek devirli elektrik motorları mobilya sanayindeki özel kosullar göz önüne alınarak dizayn edilmis olup 0,45 KW’la 7,5 KW arasında 1.500 D/dak’dan 18.000 D/dak’ya kadar değisen toplam 37 değisik tipte üretilmektedir. AREL’in esnek üretim altyapısı sayesinde rotor mili, siparise özel ölçülerde imal edilebilmektedir. Ayrıca spindle uygulamaları için çift fenermili rulmanlı yataklama ve pensli takım tutucu alternatifleri de mevcuttur.
 
ÇALISTIRMA
 
  Motorunuzdan iyi sonuç almak için çalıstırırken uygulamanın doğru yapılması oldukça önemlidir. Motoru kullanacak kisinin, motor konusunda mutlaka tecrübe ve bilgi sahibi olması gerekmektedir.
UYARI
Motorunuzu, mutlaka etiketinde belirtilen değerlere uygun olarak çalıstırınız. Motorun etiket değerinden daha yüksek devirde çalıstırılması motorun içinde bulunan rulmanların asınmasına yol açar ve kullanım ömrünü azaltır. Bu; motorun kullanım ömrü ve verimliliği açısından da oldukça önemlidir.
  1-) Motorunuzu, klemens kutusunda bulunan kablo bağlantı terminaline uygun özelliklerdeki güç kaynağından gelen kabloları bağlayarak
kullanınız.
2-) Motorunuzu, mecbur kalmadıkça hiç dinlendirmeden çok uzun süre çalıstırmayınız. Uzun süre arızasız çalısabilmesi için, her 2 saatte bir 15
dakika dinlendirilmesi faydalı olacaktır.
3-) Motorunuzu, her defasında bütünü ile göz kontrolünden geçirerek kullanıma alınız. Kablo bağlantılarında arıza görüldüğünde, sorumlu ve
motor konusunda bilgisi olan elektrikçi tarafından müdahale edilerek onarımını sağlayınız.
4-) Herhangi bir arıza halinde motorunuzu komple olarak ilgili servislere veya Ankara fabrika adresimize ulastırınız. En kısa zamanda kullanıma hazır durumda size ulastırılacaktır.
 
 
TAMİR VE BAKIM
Yüksek frekans motorunuzun tamir ve bakım islemlerini, konuyla ilgili bilgi ve tecrübesi olan kalifiye tamirciye, orjinal yedek parçalar kullanarak, yaptırın. Bu sekilde bakım, motorun güvenilirliğinin devam etmesini sağlar. Buna uyulmaması halinde her türlü garanti hakkı kaybolur. Motorunuzun bakımını yaparken mutlaka güç kaynağından ayırınız. Makine gerilim altındayken içine müdahale edilmesi, canlı uçlara değme tehlikesi içerdiğinden, tehlikeli sonuçlar olusturur.
DÜZENLİ KONTROLLER
 
  Motorunuzu her kullanımdan önce; tüm parçalarının vidalarının iyice sıkılmıs olduğundan emin olun, kumanda, bağlantı kelepçeleri ve güvenlik donanımlarını kontrol ediniz. Motorunuzun çalısmasını etkileyecek herhangi bir arıza tespit etmeniz durumunda motorunuzu çalıstırmayın ve bakımını yaptırın. Motorunuzun kullanım ve isletme kosullarına bağlı olarak, ihtiyaca göre, en az altı ayda bir AREL Fabrika veya yetkili servislerine kontrol ettirilmeli ve gerekiyorsa onarımı yaptırılmalıdır. Düzenli yapılacak olan bakımlar motorunuzun çalısma performansını ve kullanım ömrünü arttıracaktır.Motorunuzun rulmanları, kullanım sekline bağlı olarak zaman içerisinde kirlenerek tutukluk yapabilmektedir. Bu nedenle belli aralıklarla motorunuzu demonte ederek kirlenen rulmanlar temizlenmeli, uygun yağ ile yağlanmalı veya yenisiyle değistirilmelidir. Yağlama isleminden sonra motorun dıs yüzeyine yağ gelmis olma olasılığına karsı motorunuzu temizleyiniz.
 
TAMİR VE BAKIM
ARIZA BULMA
 
 
 
TAMİR VE BAKIM
 
GARANTİLİ TAMİR VE BAKIMLARDA YAPILAN İSLER
YAPILAN İSLER
DEĞİSTİRİLEN PARÇALAR
ARIZA ONARIM
TARİHİ
SERVİS KASE VE
İMZA
 
Garanti süresince yapılan tamirler Yetkili Servisler tarafından islenecektir.
 
GARANTİ BELGESİ
 
GARANTİ BELGESİ
İMALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : AREL ARÇAĞ ELK.MAK.SAN.VE TİC.LTD.STİ.
ADRESİ : 31. SOKAK NO:109-111 OSTİM / ANKARA
TELEFONU : +90 312 385 02 02 Pbx
FAKSI : +90 312 385 08 14
ÜRÜNÜN
YÜKSEK FREKANS MOTORLARI
TİPİ : ................................................
SERİ NUMARASI : ................................................
FATURA TARİHİ : ................................................
FATURA NOSU : ................................................
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL
KASE VE İMZA
SATICI FİRMANIN
ÜNVANI : ................................................
ADRESİ : ................................................
TELEFONU : ................................................
FAKSI : ................................................
FATURA TARİHİ : ................................................
FATURA NOSU : ................................................
KASE VE İMZA
  1- Mamulün fis, kablo, hortum, priz ve rulman dısında kalan bütün parçaların tamamı garanti kapsamındadır. (Rulmanlar kullanım yerleri ve sartlarına göre 1000 ila 5000 saat çalısma ömrü arz etmektedir. Rulman ve diğer malzemelerde mümkün olabilen en yüksek kalite ve toleransta titiz malzeme seçimi yapılmaktadır.)
2- Garanti satıs tarihinden itibaren 2 (İki) yıl sürelidir.
3- Garanti süresi içinde bakım, onarım ve değistirme için geçen süre garanti süresine eklenir. Bu süre yetkili servise, üretici firmaya veya satıcı firmaya basvuru tarihinden baslar.
4- Mamulümüzün garanti süresi içinde, malzeme, imalat veya montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu yetkili servisimizde bakım ve onarımı,
isçilik ve yedek parça ücreti alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır.
5- Mamulün garanti süresi içinde arızalanması halinde is bu Garanti Belgesi eksiksiz doldurularak yetkili servise basvurmalıdır.
6- Mamulün kullanma talimatnamesinde belirtilen hususlar dısında kullanma ile olusabilecek arıza, bakım ve yedek parça değisimi garanti kapsamı dısındadır.
7- Garantinin geçerli olabilmesi için müsterinin sirketimize veya yetkili satıcılarımıza olan tüm ödemelerini eksiksiz ve zamanında yapmıs olması
gereklidir.
8- Tüketiciler, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlasmazlık durumlarını imalatçı firmaya yazılı olarak bildirmek durumundadır.
9- Mamullerin teknik özelliklerinde değisiklik yapma hakkımız saklıdır.
10- Mamullerin sevkıyatı sırasında olusacak hasarlar ürün garanti kapsamı dısındadır.
11-Yurt içi ve yurt dısında Fabrika ve servis istasyonlarımız dısında yapılan bakım ve onarımlar garanti sartlarını ortadan kaldırır. (Fis – Kablo – Hortum hariç)
 
SEMBOLLER
 
 
KALİTE
 
 
 
   
    ÜRÜNLER
Vibratör
Konvertör
Jeneratör
Dizel Kaynak Makinesi
Mobil Aydınlatma Jeneratörü (Işıldak)
Ağaç İşleme ve Spindle Motoru
Yer Takat Kaynakları (GPU)
Alternatör
Ana Sayfa   |   Hakkımızda   |   Ürünler   |   Bayilik    |    Kalite    |    Site Haritası   |   İletişim
Merkez: 31.Sok. No.111 06370 Ostim, Ankara, Türkiye Tel: +90 312 385 02 02 Fax: +90 312 385 08 14
Fabrika: 1.OSB Kırımhanlığı Cad. No: 7 Sincan, Ankara Türkiye Tel: +90 312 2675838 Fax: +90 312 2675843
arel@arel.com.tr