ELEKTRİKLİ KONVERTÖRLER

ELEKTRİKLİ KONVERTÖRLER

Makinenin Garanti Belgesi kullanım kılavuzunun arkasında bulunmaktadır. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dısı olarak değerlendirilecek ve ücreti karsılığı verilecektir.

ELEKTRİKLİ KONVERTÖRLER
 
 
 
KULLANIM KILAVUZU
 
 
İÇİNDEKİLER
 
GİRİŞ
AREL Konvertör satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, AREL Elektrikli Konvertör kullanma ve bakım bilgilerini içerir.
- Bu kılavuzun basımı sırasındaki en son üretim bilgileri esas alınarak hazırlanmış olup AREL ARÇAĞ ELK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, hiçbir uyarıda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altına girmeden herhangi bir zamanda gerekli gördüğü
değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
- Bu kılavuzun hiçbir bölümü yazılı izin alınmadan yeniden basılamaz ve çoğaltılamaz.
- Konvertörünüzü yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.
- Kullanım kılavuzu Konvertörünüzün ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve makinenin başka bir şahsa satılması halinde kılavuz makine ile birlikte verilmelidir.
- Konvertör sadece tasarım amacına ve etiket gücüne uygun koşullarda kullanılmalıdır.
- Yetkili servis dışında yapılan müdahalelerden doğacak hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Konvertörün bakımı müşterinin sorumluluğu altındadır.
- Konvertörün onarımı için AREL servisleri yetkilidir. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya konvertörünüz hakkında sorularınız olursa, bir AREL servisine başvurunuz. AREL Yetkili Servislerini kılavuzunuzun arkasındaki listede bulabilirsiniz.

Makinenin Garanti Belgesi kullanım kılavuzunun arkasında bulunmaktadır. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dışı olarak değerlendirilecek ve ücreti karşılığı verilecektir.

14 Mart 2003 tarihinde yayımlanan “Sanayi Bakanlığı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” da tüketicinin tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

“Tüketici; bir mal veya hizmeti, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi” ifade eder.
UYARI
Eğer kılavuz içindeki talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara yol açılabilir, insan sağlığına ve çevreye zararlı olabilir.
DİKKAT
Konvertörünüzü teslim aldığınızda sağlam ve eksiksiz olup olmadığını kontrol edin. Kullanım Kılavuzunu dikkatle kumadan, bütün çalıştırma, kontrol işlemlerini öğrenmeden ve elektrik tesisatının güvenli olduğundan emin olmadan konvertörünüzü çalıştırmayınız.
  NOT
Bu kılavuz iç vibratörün çalıstırılması ve bakımı ile ilgili faydalı bilgiler içerir. Anlayamadığınız bir sorunla karsılastığınız zaman bir AREL Yetkili Servisine danısın ve yardımını talep edin. Kullanım ömrü 10 yıldır.
   
 
GÜVENLiK
Asağıda sıralanan talimatlara uyulmaması, elektrik çarpmasına, yangına veya ciddi sakatlanmalara neden olabilir.
1) İs mahalli:
 
  a) İş mahallinizi temiz tutun ve iyi bir şekilde aydınlatıldığından emin olun. Dağınık ve karanlık çalışma ortamları kazalara sebep olur.
b) Konvertörünüzün şebekeye bağlanmasını sağlayan kablo ile konvertöre bağlanan vibratör hortumlarını makinenize belirtilen yerlerden takınız. Konvertörünüzün çalışması sırasında bu kablo ve hortumların herhangi bir kişinin takılıp düşmesini engelleyecek şekilde kullanın veya gerekli uyarıları yapın.
c) Konvertörünüzü patlayıcı gaz ortamlarında (yanıcı sıvı, gaz, toz bulunan ortamlar gibi) çalıştırmayın. Konvertörler çalışma esnasında yanıcı toz ve gazları ateşleyecek kıvılcımlar çıkartabilir.
d) Konvertörünüzü çalışırken çocukları ve seyircileri uzak tutun. Dikkatin başka yöne çekilmesi, kontrolün kaybedilmesine neden olabilir.
2) Elektrik güvenliği:
 
 

a) Konvertörleri güç etiketinde belirtilen gerilim ve frekansa bağlandığından emin olunuz.
b) Konvertörünüzü tehlike oluşturabilecek ortamlarda kullanmayınız. Elektrik ekipmanlarının direk yağmura maruz kalmasını engelleyin, nemli kalmamasına özen gösteriniz.
c) Konvertörünüzün kablosunu kötü kullanmayın. Hiçbir zaman kabloyu, konvertörü fişten çekmek için kullanmayın. Kabloyu ateşten, yağdan, keskin kenarlar ve hareketli parçalardan uzak tutun. Hasar görmüş veya kırılmış kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
d) Konvertörünüzü açık havada kullanırken, dış ortamlara uygun uzatma kabloları kullanın. Dış ortamlara uygun kablo kullanımı, elektrik çarpması riskini azaltır.
e) Konvertör üzerinde kontrol panelinde bulunan çıkış prizine asla çıplak elle dokunmayınız. Üzerinde herhangi bir delik olmadığından emin olduğunuz yalıtkan bir eldiven kullanınız ve kıyafetlerinizin ıslak olamamasına dikkat ediniz. Vücudunuzun herhangi bir noktasındaki çıplak teninizi asla yukarıda bahsedilen noktalara temas ettirmeyiniz.

3) Kisisel güvenlik:
 
  a. Konvertörü kullanacak olan kişilerin, konvertörlerin çalıştırılması ve kullanılması konusunda eğitim almış, tecrübe ve bilgi sahibi kişiler olması gerekmektedir ve makine ile ilgili tüm güvenlik tedbirlerini almalıdırlar. Bu özellikleri taşımayan kişilerin konvertörleri kullanmaları kazalara sebep olabilir.
b. Konvertörünüzü kullanırken, dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyulu olun. Yorgunken, alkol veya ilaç etkisindeyken kullanmayın. Bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalarla sonuçlanabilir.
c. Konvertörün istek dışı çalışmasını engelleyin. Konvertörünüzün fişini prize takmadan önce (bazı modellerde) açma/kapama anahtarının kapalı konumda olduğundan emin olun. Parmağınız konvertörün açma/kapama anahtarının üzerindeyken konvertörün taşınması ya da konvertörün açma/kapama düğmesi açıkken prize takılması kazalara
sebep olabilir.
d. Konvertörün gövdesinden uzun süre tutmanız sağlık problemleri oluşturabilir.
e. Konvertörünüzü uygun bir lift kullanarak kaldırınız. Konvertörünüzün bir yerden bir yere taşırken kayma ve devrilme risklerine karşı önlem alınız. Konvertörü taşıyan kişilerin devrilme sonucu ezilmelere karşı çelik uçlu bot giymeleri tavsiye edilmektedir.
f. Konvertör çalışırken elektrik ve manyetik alan oluşturabilir ve bilinen ya da bilinmeyen zararları olabilir. Konvertörünüz çalışırken çok fazla yakınında bulunmamak bu zararları önlemeye yardımcı olacaktır.
 
4) Konvertörün kullanımı ve bakımı:
 
  a) Konvertörünüzü sadece kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
b) Konvertörünüzü zorlamayın. Yaptığınız işe uygun konvertör kullanın. Doğru konvertörün kullanılması, işin daha iyi ve güvenli olarak, tasarımlandığı süratte yapılmasını sağlar.
c) Konvertörünüzün çalışırken devrilme, kayma ve düşme risklerine karşı konvertörünüzü çalıştırmadan önce sabit konumda tutun.
d) Konvertörünüzü çalıştırmadan önce tüm parçalarının vidalarının iyice sıkılmış olduğundan emin olun, kumanda, bağlantı kelepçeleri ve güvenlik donanımlarını kontrol ediniz.
e) Her kullanımdan önce konvertörünüzün kablosunda ve prizinde hasar kontrolü yapılmalıdır.
f) Açma kapatma anahtarı görevini yapmıyorsa, konvertörü kullanmayın. Açma kapama anahtarı ile kontrol edilemeyen konvertörler tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
g) Konvertörünüzün çalışmasını etkileyecek herhangi bir arıza tespit etmeniz durumunda vibratörünüzü çalıştırmayın ve bakımını yaptırın.
h) Konvertörünüz çalışırken uzun süre sabit nesnelere temas etmesini engelleyiniz.
i) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişikliği yapmadan veya konvertörü depoya kaldırmadan önce, fişini güç kaynağından ayırın. Bu gibi koruyucu güvenlik tedbirleri, konvertörün kazaen çalışması riskini azaltır.
j) Kullanılmayan, boştaki konvertörleri, konuyla ilgili bilgisi olmayan, yabancı kişilerce kullanılmasına müsaade etmeyin. Konvertörler, acemi, gerekli eğitimi almamış kişiler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabilir.
k) Konvertörünüzü iyi konumda tutun. Arızalı ise, konvertörünüzü kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kaza, iyi bakım yapılmamaktan kaynaklanır.
 
5) Bakım:
 
  a) Konvertörünüzün bakımını, konuyla ilgili bilgi ve tecrübesi olan kalifiye tamirciye, orjinal yedek parçalar kullanarak, yaptırın. Bu şekilde bakım, konvertörün güvenilirliğinin devam etmesini sağlar. Buna uyulmaması halinde her türlü garanti hakkı kaybolur.
b) Konvertörünüzün onarım ve bakımını yaparken fişini çekiniz.
c) Konvertörün elektrikli bölümleri ile yalnızca elektrik teknisyenleri ilgilenmelidir.
d) Konvertörünüzün onarım veya bakımını yaptıktan sonra sökülen parçaları tekrar yerlerine takarak, vidaları iyice sıkınız.
e) Konvertörünüzü her kullanımdan sonra mutlaka temizleyiniz. Temizlik yaparken kablolara hasar gelmemesine dikkat ediniz.
 
TEKNİK ÖZELLİKLER
 
Konvertörler standart şebeke elektriğini kullanarak mekanik enerji üreten, ürettiği mekanik enerjiyi yüksek frekans ve düşük voltajda elektrik enerjisine çevirmekte kullanılan makinelerdir. Üretmekte olduğu yüksek frekans ve düşük oltajdaki elektrik, vibratörlerin çalıştırılmasında kullanılmaktadır. AREK serisi dinamik konvertörlerin tamamı asenkron motor ve senkron alternatörün ayni mil üzerinde çalışmasıyla oluşur. Çıkışları 42 / 48 volt arası ayarlanabilir. Bütün tiplerde tristör kontrolü yapılmaktadır. Konvertörlerin tamamı kendinden panoludur.

AREL frekans konvertörleri 3 faz 50 Hz. 380 volt ile 3000 D/dak. çalışıp 42/55 volt 200 frekans elektrik üretirler. Tamamı senkron alternatör olup, elektronik regülasyon ile istenen voltaja kolayca ayarlanabilir. Kullanım yerlerine göre 2,5 KVA’dan 20 KVA’ya kadar değişen muhtelif güçlerde çeşitleri mevcuttur. İnşaat alanında kullanıldığı gibi prefabrik üretimde de kullanılmaktadır. İnşaat alanında kolayca taşınabilmesi için çelik boru kafes içinde montajlıdır ve konvertör gövdesi alüminyum alaşımlı dökümlerle oluşturulup hafiflik sağlanmıştır. İstek üzerine tekerlekli olarak da imal edilebilir. Prefabrik eleman üretiminde ve tünel kalıplarında kalıp vibratörlerini çalıştırmak için 10 – 15 – 20 KVA üretimlerimiz kullanılmaktadır. Prizler ve şalterleri pano üzerine monteli olarak dizayn edilmiştir.
 
 
ÇALIŞTIRMA

UYARI
Konvertörünüzün şasesi üzerinde bulunan topraklama terminalini kullanarak makine üzerinde statik elektrik birikmesini engelleyiniz.
1-) Konvertörünüzün, giriş voltajı 380 V (AC), 50 Hz.’dir. Elektrik aldığınız şebekenin nötr hattı olmalıdır.
2-) Konvertörünüzün fişini, şebeke prizine taktıktan sonra kontrol paneli üzerinde bulunan W – Otomat termik manyetik şalteri açık konuma getirerek cihaza elektrik veriniz.
Oluşabilecek olan elektriksel tehlikeleri önlemek amacıyla; konvertörünüzü çalıştırmak için şebekeden enerji aldığınız panonun, uygun güçte sigorta sistemine sahip olmasına dikkat ediniz.
3-) Konvertörünüzü çalıştırmak için kontrol paneli üzerinde bulunan start butonunu kullanınız. Konvertörünüzü kapatmak için kontrol paneli üzerindeki stop butonunu kullanabilir ya da panel üzerindeki zaman rölesini kullanarak ayarladığınız zaman sonrasında otomatik olarak stop etmesini sağlayabilirsiniz. Zaman rölesinin ayar sahası 1,2 saniye ile 300 saat arasında ayarlanabilmektedir. Sürekli çalışmalarda röle uzun bir zamana ayarlanmalı, standart çalışmalarda ise ihtiyaca uygun zaman ayarı yapılmalıdır.
Konvertörünüzün çalışırken devrilme, kayma ve düşme risklerine karşı konvertörünüzü çalıştırmadan önce sabit konumda tutun, dengesizlik oluşturabilecek eğimli yüzeylerde çalıştırmayınız.
4-) Konvertörünüzün çıkış voltajı 55 V (AC) ‘dir. Çıkış frekansı 125Hz – 350Hz (3.500 D./Dak. – 10.500 D./Dak.) arasında sınırlandırılmıştır. Devir ayarı yapmak için kontrol paneli üzerindeki ayar düğmesini kullanınız. Ayar yaptığınız frekansı panel üzerindeki LCD ekrandan takip ediniz. Konvertörünüz ve vibratörleriniz çalışırken devir ayarı yapabileceğiniz gibi çalışmaya başlamadan önce konvertörünüz kapalı konumdayken de devir ayarı yapabilirsiz.
5-) Konvertörünüzün kontrol panosunun üzerinde bulunan ürün etiketindeki değerleri kontrol ederek konvertörünüzü aşırı yüklemekten kaçınınız.
6-) Konvertörünüzün dağıtım panosunda modeline göre belirtilen sayıda 3x32 Amper trifaze priz ve bunların her biri için birer adet termik manyetik şalter bulunmaktadır.
7-) Konvertörünüzü çalıştırmadan önce, konvertöre bağlı vibratörlerin panodaki şalterlerinin kapalı konumda olduğundan emin olunuz.
8-) Vibratörlerin ilk kalkış akımları yüksek olduğundan toplu sayıda vibratör çalışmalarında ya düşük devirden başlayıp yüksek devire çıkmalı ya da vibratörlerinize dağıtım panosu üzerindeki şalterleri kullanarak sırayla yol vermelisiniz.
9-) Konvertör kullanımınız sona erdiğinde kontrol paneli üzerinde bulunan W – Otomat termik manyetik şalteri kapalı konuma getirerek konvertörünüzü kapatınız ve fişten çekiniz.
10-) Konvertörünüzü temiz kullanmaya özen gösteriniz. Su ve beton temasına izin vermeyiniz. Kendi güvenliğiniz açısından çalışır durumda iken panosunu açmayınız.
Konvertörünüzü yukarı ulaşmak amacıyla basamak olarak kullanmayınız, üzerine oturmayınız. Konvertörünüzün üzerine; ağırlık yapabilecek, tehlike oluşturabilecek, dökülebilecek, yanıcı, patlayıcı hiçbir şey koymayınız. Ayrıca; onvertörünüzün üzerini örtmeyiniz; taze ve serin hava sirkülasyonu sağlayınız.
11-) Konvertörünüzü, her defasında bütünü ile göz kontrolünden geçirerek kullanıma alınız. Şalter, kablo, fiş ve prizlerde arıza görüldüğünde, şantiyedeki sorumlu elektrikçi tarafından müdahale edilerek onarımı sağlayınız. Onarım
sırasında fişe takılı olmadığından emin olunuz.
12-) Herhangi bir arıza halinde konvertörünüzü ilgili servislere veya Ankara fabrika adresimize ulaştırınız. En kısa zamanda kullanıma hazır durumda size ulaştırılacaktır.
 

 
AREK.E1 TEKNİK RESMİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ
 
 

 
 
AREK.E2 TEKNİK RESMİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ
 
 

 
 
AREK.E4 TEKNİK RESMİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ
 
 
 
AREK.E10 TEKNİK RESMİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ
 
 
AREK.E15 TEKNİK RESMİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ
 
 
 
AREK.E20 TEKNİK RESMİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ
 
 
 
TAMİR VE BAKIM
Konvertörünüzün tamir ve bakım işlemlerini, konuyla ilgili bilgi ve tecrübesi olan kalifiye tamirciye, orjinal yedek parçalar kullanarak, yaptırın. Bu şekilde bakım, konvertörün güvenilirliğinin devam etmesini sağlar. Buna uyulmaması halinde her türlü garanti hakkı kaybolur. Konvertörünüzün bakımını yaparken mutlaka fişini güç kaynağından ayırınız. Makine gerilim altındayken içine müdahale edilmesi, canlı uçlara değme tehlikesi içerdiğinden, tehlikeli sonuçlar oluşturur.
DÜZENLİ KONTROLLER
 
  Konvertörünüzü her kullanımdan önce; tüm parçalarının vidalarının iyice sıkılmış olduğundan emin olun, kumanda, bağlantı kelepçeleri ve güvenlik donanımlarını kontrol ediniz. Ayrıca konvertörünüzün kablosunda ve prizinde hasar kontrolü yapınız. Konvertörünüzün çalışmasını etkileyecek herhangi bir arıza tespit etmeniz durumunda konvertörünüzü çalıştırmayın ve bakımını yaptırın. Konvertörünüzü kullanım ve işletme koşullarına bağlı olarak, ihtiyaca göre, en az altı ayda bir AREL Fabrika veya yetkili servislerine kontrol ettirilmeli ve gerekiyorsa onarımı yaptırılmalıdır. Düzenli yapılacak olan bakımlar konvertörünüzün çalışma performansını ve kullanım ömrünü arttıracaktır.
 
TAMİR VE BAKIM
ARIZA BULMA
 
 
 
TAMİR VE BAKIM
 
GARANTİLİ TAMİR VE BAKIMLARDA YAPILAN İSLER
YAPILAN İSLER
DEĞİSTİRİLEN PARÇALAR
ARIZA ONARIM
TARİHİ
SERVİS KASE VE
İMZA
 
Garanti süresince yapılan tamirler Yetkili Servisler tarafından islenecektir.
 
GARANTİ BELGESİ
 
GARANTİ BELGESİ
İMALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI : AREL ARÇAĞ ELK.MAK.SAN.VE TİC.LTD.STİ.
ADRESİ : 31. SOKAK NO:109-111 OSTİM / ANKARA
TELEFONU : +90 312 385 02 02 Pbx
FAKSI : +90 312 385 08 14
ÜRÜNÜN
ELEKTRİKLİ KONVERTÖR
CİNSİ: ................................................
TİPİ : ................................................
SERİ NUMARASI : ................................................
FATURA TARİHİ : ................................................
FATURA NOSU : ................................................
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL
KASE VE İMZA
SATICI FİRMANIN
ÜNVANI : ................................................
ADRESİ : ................................................
TELEFONU : ................................................
FAKSI : ................................................
FATURA TARİHİ : ................................................
FATURA NOSU : ................................................
KASE VE İMZA
 
GARANTİ BELGESİ
  1- Mamulün fiş, kablo, hortum, priz ve rulman dışında kalan bütün parçaların tamamı garanti kapsamındadır. (Rulmanlar kullanım yerleri ve şartlarına göre 1000 ila 5000 saat çalışma ömrü arz etmektedir. Rulman ve diğer malzemelerde mümkün olabilen en yüksek kalite ve toleransta titiz malzeme seçimi yapılmaktadır.)
2- Garanti satış tarihinden itibaren 2 (İki) yıl sürelidir.
3- Garanti süresi içinde bakım, onarım ve değiştirme için geçen süre garanti süresine eklenir. Bu süre yetkili servise, üretici firmaya veya satıcı firmaya başvuru tarihinden başlar.
4- Mamulümüzün garanti süresi içinde, malzeme, imalat veya montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu yetkili servisimizde bakım ve onarımı, işçilik ve yedek parça ücreti alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır.
5- Mamulün garanti süresi içinde arızalanması halinde iş bu Garanti Belgesi eksiksiz doldurularak yetkili servise başvurmalıdır.
6- Mamulün kullanma talimatnamesinde belirtilen hususlar dışında kullanma ile oluşabilecek arıza, bakım ve yedek parça değişimi garanti kapsamı dışındadır.
7- Garantinin geçerli olabilmesi için müşterinin şirketimize veya yetkili satıcılarımıza olan tüm ödemelerini eksiksiz ve zamanında yapmış olması gereklidir.
8- Tüketiciler, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını imalatçı firmaya yazılı olarak bildirmek durumundadır.
9- Mamullerin teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
10- Mamullerin sevkıyatı sırasında oluşacak hasarlar ürün garanti kapsamı dışındadır.
11-Yurt içi ve yurt dışında Fabrika ve servis istasyonlarımız dışında yapılan bakım ve onarımlar garanti şartlarını ortadan kaldırır. (Fiş – Kablo – Hortum hariç)
 
SEMBOLLER
 
 
 
KALİTE
 
 
CE UYGUNLUK BİLDİRİMİ
CE Declaration of Comformity
 


Yazılım&Tasarım : Omedya